Byggesøknaden er rettet mot profesjonelle aktører som regelmessig sender inn byggesøknader til kommunen. Løsningen er spesielt tilrettelagt for rask og effektiv masseutsendelse av nabovarsling - direkte til alle nærliggende eiendommer - via Altinn.
 
Løsningen bygges gradvis ut med mer avanserte tjenester, og vil blant annet håndtere gjennomføringsplan, ansvarsrett med mer. Dag Øyvind Lien i Ambita forklarer at byggesøknaden vil løse grunnleggende problemstillinger man møter i byggeprosjekter med mye papirarbeid og manuelle prosesser:
 
- I et byggeprosjekt må informasjon innhentes fra en rekke kilder, skjemaer må fylles ut, dokumentasjon må skrives ut, nabovarsler må printes ut og sendes til eiere av nærliggende eiendommer.
 
Prosjektene kan kreve gjentatte innsendinger av dokumentasjon på hva som skal bygges, og prosjektet kan endres underveis. Videre må man dokumentere gjennomføringsplan og ansvarsrett. Alt dette gjør prosesshåndtering tidskrevende og tungvint, forteller han.
 
Byggesøknaden setter hele søknadprosessen i system i en enkel digital løsning. Dette vil gjøre det vesentlig enklere og raskere å håndtere byggesøknader i fremtiden. 

Nå kan du sende inn digital nabovarsling og rammesøknad via Byggesøknaden. Vi tilbyr første to prosjekter uten kostnad. 
 
  
Opprett gratis konto
 
 
 

Kundesitat

 Vi har nå sendt et par nabovarsler via byggesøknaden.no.

Nå som alt fungerer mot Altinn, må jeg få lov til å rose jobben dere har gjort.

Det er nå en fryd å være ansvarlig søker! 

Gleder meg til fortsettelsen med rammesøknader og ett-trinnssøknader.

Godt jobba!     - Arealtek

 
 
 

Nabovarsling på 1-2-3!

Slik fungerer byggesøknaden for sending av nabovarsling.
 
bygges¢knaden_2

 

 

Webinar

Lær mer om digitale byggesøknader og hvordan du kan sende nabovarsling digitalt.

Sett av 30 minutter og få den innsikten du trenger.

 

Fredag 21.juni klokken 10:00-10:30

PÅMELDING 

 

Noe som gjør inntrykk

Fortell leseren mer

Toppteksten og underoverskriften forteller oss hva du tilbyr, og skjematoppteksten lander avtalen. Her forklarer du hvorfor tilbudet er så fantastisk at det er verdt å fylle ut et skjema.

Husk:

  • Punktlister er bra
  • til å utheve fordeler og
  • gjøre besøkende til kundeemner.